1,000,000 ریال
ماهانه
پشتیبانی برنزی
نوع پشتیبانی
تیکت
مدت زمان
1 ماه
پشتیبانی فنی
ندارد
بروزرسانی فنی
ندارد
میزان بروزرسانی محتوا
4 تغییر در هفته
پایش (Monitoring) روزانه
ندارد
مدت زمان اعمال تغییرات
48 ساعت
تهیه نسخه پشتیبان (BackUp)
ندارد
لطفا اطلاعات ورود به وب سایت را پس از سفارش به صورت تیکت ارسال نمایید.
1,500,000 ریال
ماهانه
پشتیبانی نقره ای
نوع پشتیبانی
تیکت
مدت زمان
1 ماه
پشتیبانی فنی
ندارد
بروزرسانی فنی
ندارد
میزان بروزرسانی محتوا
8 تغییر در هفته
پایش (Monitoring) روزانه
ندارد
مدت زمان اعمال تغییرات
48 ساعت
تهیه نسخه پشتیبان (BackUp)
ندارد
لطفا اطلاعات ورود به وب سایت را پس از سفارش به صورت تیکت ارسال نمایید.
2,000,000 ریال
ماهانه
پشتیبانی طلایی
نوع پشتیبانی
تیکت
مدت زمان
1 ماه
پشتیبانی فنی
ندارد
بروزرسانی فنی
دارد
میزان بروزرسانی محتوا
12 تغییر در هفته
پایش (Monitoring) روزانه
دارد
مدت زمان اعمال تغییرات
24 ساعت
تهیه نسخه پشتیبان (BackUp)
ندارد
لطفا اطلاعات ورود به وب سایت را پس از سفارش به صورت تیکت ارسال نمایید.
3,000,000 ریال
ماهانه
پشتیبانی الماسی
نوع پشتیبانی
تیکت
مدت زمان
1 ماه
پشتیبانی فنی
دارد
بروزرسانی فنی
دارد
میزان بروزرسانی محتوا
20 تغییردر هفته
پایش (Monitoring) روزانه
دارد
مدت زمان اعمال تغییرات
12 ساعت
تهیه نسخه پشتیبان (BackUp)
دارد
لطفا اطلاعات ورود به وب سایت را پس از سفارش به صورت تیکت ارسال نمایید.