ثبت دامنه

دامنه مورد نظر خود را جهت بررسی برای خالی بودن و ثبت ، وارد نمایید .

لطفا کد مقابل را وارد نمایید .

جستجو پسوندها بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com hot!
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
.net
1,900,000 ریال
1 سال
1,900,000 ریال
1 سال
1,900,000 ریال
1 سال
.club
750,000 ریال
1 سال
750,000 ریال
1 سال
750,000 ریال
1 سال
.org
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.info
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.biz
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.ws
1,100,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
.name
550,000 ریال
1 سال
550,000 ریال
1 سال
550,000 ریال
1 سال
.asia
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.tel
850,000 ریال
1 سال
850,000 ریال
1 سال
850,000 ریال
1 سال
.me
750,000 ریال
1 سال
750,000 ریال
1 سال
750,000 ریال
1 سال
.mobi
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
.tv
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
.co
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
.in
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
.ru
250,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.eu
200,000 ریال
1 سال
350,000 ریال
1 سال
350,000 ریال
1 سال
.de
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
.fr
350,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
.it
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
.li
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
.cc
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
.co.uk
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
.org.uk
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
.us
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
.com.co
550,000 ریال
1 سال
550,000 ریال
1 سال
550,000 ریال
1 سال
.pro
550,000 ریال
1 سال
550,000 ریال
1 سال
550,000 ریال
1 سال
.pw
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
.ca
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.xyz
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
.photography
850,000 ریال
1 سال
850,000 ریال
1 سال
850,000 ریال
1 سال
.money
1,300,000 ریال
1 سال
1,300,000 ریال
1 سال
1,300,000 ریال
1 سال
.news
950,000 ریال
1 سال
950,000 ریال
1 سال
950,000 ریال
1 سال
.photo
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.academy
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.accountant
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.agency
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
.audio
5,200,000 ریال
1 سال
5,800,000 ریال
1 سال
5,800,000 ریال
1 سال
.band
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.blog
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.boutique
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.cafe
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.camera
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.catering
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.center
950,000 ریال
1 سال
950,000 ریال
1 سال
950,000 ریال
1 سال
.chat
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.cheap
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.click
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.clinic
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.codes
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.coffee
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.community
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.company
800,000 ریال
1 سال
800,000 ریال
1 سال
800,000 ریال
1 سال
.cooking
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.dental
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.dentist
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
.design
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.diet
5,200,000 ریال
1 سال
5,800,000 ریال
1 سال
5,800,000 ریال
1 سال
.dog
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.domains
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.download
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.family
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.finance
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.fitness
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.forsale
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.gallery
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.gift
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.help
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.holdings
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.host
3,800,000 ریال
1 سال
3,800,000 ریال
1 سال
3,800,000 ریال
1 سال
.hosting
8,500,000 ریال
1 سال
17,000,000 ریال
1 سال
17,000,000 ریال
1 سال
.institute
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.land
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.lawyer
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
.link
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
.market
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.network
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.online
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
.pizza
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.photos
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.press
3,000,000 ریال
1 سال
3,000,000 ریال
1 سال
3,000,000 ریال
1 سال
.rent
2,700,000 ریال
1 سال
2,700,000 ریال
1 سال
2,700,000 ریال
1 سال
.restaurant
1,350,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.sale
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.school
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.site
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.software
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.tech
2,200,000 ریال
1 سال
2,200,000 ریال
1 سال
2,200,000 ریال
1 سال
.technology
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.tools
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.university
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.video
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.vote
3,000,000 ریال
1 سال
3,000,000 ریال
1 سال
3,000,000 ریال
1 سال
.website
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.work
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.store
2,500,000 ریال
1 سال
2,500,000 ریال
1 سال
2,500,000 ریال
1 سال
.art
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.baby
3,500,000 ریال
1 سال
3,500,000 ریال
1 سال
3,500,000 ریال
1 سال
.bio
2,500,000 ریال
1 سال
2,500,000 ریال
1 سال
2,500,000 ریال
1 سال
.cat
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.business
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.doctor
4,500,000 ریال
1 سال
4,500,000 ریال
1 سال
4,500,000 ریال
1 سال
.games
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.pet
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.shop
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
.at
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
.travel
5,300,000 ریال
1 سال
5,300,000 ریال
1 سال
5,300,000 ریال
1 سال
.win
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.studio
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.io
2,300,000 ریال
1 سال
2,300,000 ریال
1 سال
2,300,000 ریال
1 سال
.sh
2,500,000 ریال
1 سال
2,500,000 ریال
1 سال
2,500,000 ریال
1 سال
.no
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.live
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.im
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
.services
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
.zone
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
.ltd
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.group
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.fashion
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
.es
550,000 ریال
1 سال
550,000 ریال
1 سال
550,000 ریال
1 سال
.vip
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.expert
2,300,000 ریال
1 سال
2,300,000 ریال
1 سال
2,300,000 ریال
1 سال
.pub
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.bz
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.archi
2,500,000 ریال
1 سال
2,500,000 ریال
1 سال
2,500,000 ریال
1 سال
.co.com
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.ninja
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.ir
80,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

نیاز به هاست دارید؟

از میان ده ها هاست بی نظیر ما انتخاب نمایید .

ما برای هر میزان بودجه ای ، هاست داریم

مشاهده سرویس ها

دامنه تان را به ما انتقال دهید

دامنه خود را به ما انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد .*

انتقال دامنه

* با جدیدترین پسوندهای روز دنیا میزبان شما خواهیم بود!