میزبانی وب لینوکس آلمان

50 مگابایت

فضا 50 مگابایت
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
CPanel
تحویل آنی پس از پرداخت

100 مگابایت

فضا 100 مگابایت
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
CPanel
تحویل آنی پس از پرداخت

200 مگابایت

فضا 200 مگابایت
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
CPanel
تحویل آنی پس از پرداخت

500 مگابایت

فضا 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
CPanel
تحویل آنی پس از پرداخت

1 گیگابایت

فضا 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
CPanel
+ دامنه ملی رایگان
تحویل آنی پس از پرداخت

2 گیگابایت

فضا 2 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
CPanel
+ دامنه رایگان
تحویل آنی پس از پرداخت

10 گیگابایت

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
CPanel
+ دامنه ملی رایگان
تحویل آنی پس از پرداخت

نامحدود

فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
CPanel
+ دامنه ملی رایگان
تحویل آنی پس از پرداخت